TIN MAXIMUM
200
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
420
triệu
Địa chỉ: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
130
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
850
triệu
Địa chỉ: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
600
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
700
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
140
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
140
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
345
triệu
Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
150
triệu
Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
75
triệu
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
90
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
399
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh